astroloogia

Mis on astroloogia?

Astroloogia on planeetide ja teiste taevakehade liikumise ning nende omavaheliste mustrite uurimine ja tõlgendamine ning seoste leidmine Maa peal kulgeva elu rütmidega. Astroloogiat võib mõista ka kui holistilist ehk terviklikku käsitlust universumist ja kosmosest ning just läbi astroloogia on võimalik mõista ja näha, et kõik on omavahel seotud ja ühendatud nähtamatute niitidega.

Astroloogia minevik ja olevik

Tänapäeval on kahjuks levinud arvamus, et astroloogia on arhailine ja kadunud nähtus, mis võiks või peaks kuuluma minevikku. Astroloogia hiilgeaeg jääb tõesti sajanditetagusesse aega ning astroloogia populaarsus hakkas hääbuma valgustusajastul, mil esikohale kerkis teaduslik mõtteviis ja hakati väärtustama mõistust ja mõtlemist ning vähenes usk religiooni, kirikusse ja kõigesse, mida teadus ei suutnud seletada.

Tänapäeva teadusliku mõtlemise ajastul, kus miski ei saa olla tõde enne, kui see on tõepoolest puust ja punaseks selgeks tehtud ja sadu kordi ümberlükkamatult kinnitust leidnud, tunneme vahest veelgi rohkem tõmmet tundmatu ja müstilise poole, lootuses leida sügavamat tähendust elule ja mõista kogetava teekonna tõelist eesmärki. Niisiis tegigi astroloogia 20. sajandil võimsa tagasituleku, küll pisut muutunud kujul, nagu näiteks päikesemärkide astroloogia populariseerimise näol, kuid viimase paarikümne aasta jooksul on „äratatud ellu“ ka palju vanu traditsioone, mis on olnud astroloogia kujunemise alustalaks, nagu näiteks hellenistlik astroloogia, mille põhimõtetel ja tehnikal tuginevad osaliselt ka moodsa lääne astroloogia teadmised.

Hellenistliku astroloogia tagasitulek

Hellenistliku astroloogia süsteemi päritolu on salapärane. On teada, et see tekkis hellenistlikul perioodil millalgi pärast Aleksander Suure vallutusi ja saavutas oma populaarsuse kõrgpunkti Rooma impeeriumi ajal. Samas ei ole siiani teada, kas see kujunes sajandite jooksul või töötasid selle välja ühel ajaperioodil elanud astroloogid. Pigem kalduvad tõendid viitama, et tõde jääb kahe äärmuse vahele, kuna traditsioonilise astroloogia süsteem on niivõrd kompaktne ja laiahaardeline, et kõik pusletükid sobituvad justkui ideaalselt omale kohale. Seega ei saanud see kujuneda mitme sajandi jooksul ja erinevates ajastutes, vaid tõenäoliselt panid selle võimsa süsteemi põhitõed paika kogenud astroloogid, kes tegutsesid ühe või kahe põlvkonna vältel.

Hellenistlikku astroloogiat võib pidada lääne astroloogia hälliks. Sellest pärineb enamik põhitehnikaid, mida kasutatakse ka kaasaegses lääne astroloogias. Näiteks võib ühiseid jooni näha selles, et esmakordselt kasutati astroloogiliste kaartide tõlgendamisel neljast põhiprintsiibist (planeedid + sodaagimärgid + majad + aspektid) koosnevat süsteemi just hellenistlikul ajastul (u 1. sajandil e.m.a.). Sama lähenemist kasutatakse ka tänapäeval. Traditsioonilise astroloogia taaselustamine võib aidata aga mõista, kuidas algne süsteem on välja töötatud ja kuidas seeläbi olemasolevaid tehnikaid veel tõhusamalt kasutada. Samuti aitab see tuua tagasi tehnikaid, mis on aja jooksul unustusehõlma vajunud, kuid mis on efektiivsed ka tänapäeva kontekstis.

Tänapäevane astroloogia võiks olla justkui 2000 aasta taguse astroloogia uuem ja parem versioon, nn programmi edasiarendus. Paljudel juhtudel nii ongi, kui täiendatakse algset süsteemi. Paraku ei ole moodne astroloogia arenenud lineaarselt ühes suunas ning oluliste arengute käigus on unustatud ka palju tehnikaid ja teadmisi, mida praegu peetakse mõnevõrra iseenesestmõistetavaks, ning mille algne päritolu või mõte on aja jooksul kaduma läinud. On toodud sisse ka täiendusi, millel ei ole traditsioonilise astroloogiaga midagi ühist – näiteks nn ABC mudel, kus iga tähemärk esindab üht maja. Traditsioonilises astroloogias keskendutakse rohkem majasid valitsevatele planeetidele ja nende paiknemisele kaardis. Samas on toimunud võrreldes hellenistliku astroloogia hiilgeaegadega ka olulisi muutuseid – traditsioonilise astroloogia süsteem on ülesehitatud silmaga nähtavatele planeetidele, kuna sel ajal ei olnud veel teleskoope. Seega ei käsitlenud rajatud süsteem hiljem avastatud „nähtamatuid“ planeete. See ei tähenda, et hellenistliku astroloogia süsteem on vale või et see ei sobi – võin kinnitada, et see on efektiivne ja informatiivne ka tänapäeval. Seega põimides omavahel traditsioonilise ja moodsa astroloogia, saame veel võimsamaid tulemusi.

Hellenistlik astroloogia oli algselt kavandatud süsteemina, mis kasutas taevaseid nähtuseid inimeste elutee ja saatuse tõlgendamiseks. Selle eesmärk oli anda edasi teavet mitte ainult inimese psüühika ja iseloomu kohta (mis on saanud moodsa astroloogia põhituumaks), vaid ka väliste sündmuste ja asjaolude kohta, mis kellegi eluteel aset leiavad. See võib tunduda ulmeline ja utoopiline, et meie käes on selline võimas tööriist võimalike väliste sündmuste kirjeldamiseks või kuidas üldse saavad planeedid kirjeldada meie eluteed. Samavõrd ulmeline on asjaolu, et hellenistliku astroloogia rajajad julgesid üldse väita, et see on võimalik ja et meie elu kujundab mingil määral saatus, siis tegelikult oli ja on tolleaegsete astroloogide väljatöötatud süsteem selles vägagi edukas ja õigel tõlgendamisel on näha, et see süsteem toimib ka päriselt.

Kasutades nii hellenistliku astroloogia põhiteadmisi kui ka tänapäeva lääne astroloogia edasiarendusi on võimalik kasutada taevakaardist saadavat infot nii iseenda paremaks tundma õppimiseks kui ka enda jaoks paremate valikute tegemiseks. Sünnikaart valgustab meile teed, millistel elualadel meil on lihtsam läbi lüüa ja karjääri teha, samuti seda, kas meile sobib ainult üks valdkond või pigem soosibki meie sünnihetke taevakehade paiknemine elu jooksul muutuseid. Mis iganes küsimus meie pead vaevab, siis vastused võib leida enda isiklikust sünnikaardist.

Saatus ja vaba tahe

Tasub aga meeles pidada, et astroloogia ei raiu midagi kivisse. See ei tähenda, et meie elud on kõik tähtedesse kirjutatud ja saatuse poolt paika pandud. Meil on siin ilmas käia oma tee ja õppida omad õppetunnid, kuid see ei võta ära meie vabat tahet. Astroloogiline sünnikaart on lihtsalt meie teejuht. See annab meile juhised, kuidas kulgeda sujuvamalt kaasa meie elu kujundavate energiatega ning õppida neid õppetunde ja ülesandeid, mida me oleme siia ilma sündides endale valinud. Kui me järgime kaardi soovitusi, siis on meil ka raskustega kergem toime tulla ning samas lihtsam kasutada ära need hüved ja annid, mida elul on meile pakkuda. Sünnikaart annab meile vajalikud teadmised ja tööriistad, kuidas meile antud energiatega paremini toime tulla. Kas ja kuidas me neid kasutame, see on juba meie enda vaba tahe.

Mida Sina arvad?

error: Content is protected !!
et