pluuto veevalajas

Mida toob Pluuto Veevalajas?

Pluuto liikus 21.01.2024 Eesti aja järgi kell 02.50 (UT järgi kell 00.50) Veevalaja märki. 2024. aastal liigub ta sügisel veel paariks kuuks tagasi Kaljukitse märki, et sõlmida kokku viimased lahtised otsad, kuid siis jääb püsivalt järgmiseks 20 aastaks Veevalajasse kuni aastani 2043.

Pluutot seostatakse peamiselt transformatsiooni, võimu, kontrolli ja suurte muutustega.

Veevalaja märki aga innovatsiooni, eksperimenteerimise, ühiskondlike muutuste ja progressiivsusega.

Seega võib Pluuto liikumine Veevalajasse tuua järgmise 20 aasta jooksul sügavaid ühiskondlikke muutusi ja innovatsiooni, eriti seoses tehnoloogia ja ühiskondlike struktuuridega. Pluuto intensiivistab kõiki neid valdkondi, seega mis iganes muutused on ees ootamas, siis need ei tule pehmelt ja mõnusalt, vaid paraja pauguga.

Näiteks ka mõned mõtted sellest, mis meid võib ees oodata:

  • Tehnoloogiline innovatsioon – ees on ootamas revolutsioonilised uuendused, eriti näiteks seoses tehisintellekti kasutamisega; saavutatakse erinevaid tehnoloogilisi läbimurdeid, sh näiteks kosmosereiside vallas, samuti leiab aset üldisem ühiskondlike süsteemide digitaliseerimine; innovatsiooni võib oodata ka seoses tuumaenergia kasutamise või selle jäätmete töötlemisega.
  • Ühiskondlikud reformid – Veevalaja on seotud üldise võrdsuse ja inimõigustega, seega võib suureneda ühiskondlik teadlikkus ja see võib avalduda vastupanuna autoritaarsete võimustruktuuride vastu. Ajalooliselt on Pluuto viibimisel Veevalajas leidnud aset revolutsioonid (nt Ameerika iseseisvussõda, kui liiguti Briti monarhia alt vabariigiks, või Prantsuse revolutsioon, kui samuti vabaneti monarhia ahelatest). Seega võib ka nüüd oodata sarnaseid liikumisi ja võimu ümberjagamist – võim läheb enam rahva kätte. Kuigi monarhia enam riike ei juhi ja on omandanud esindusliku rolli, siis kahtlen, kas seegi enam püsima jääb. Samuti võib oodata uute rahvuste või riikide teket, näiteks olemasolevate riikide lagunemise ja jagunemise teel. Igal juhul on ootamas ees suured muutused ühiskonnas ja 20 aasta pärast elame hoopis teistsuguses maailmas.
  • Mõtteviisi muutus – inimesed võivad muutuda julgemaks ja avatumaks progressiivsetele mõttelaadidele; suureneda võib huvi tehnoloogia, teaduse, innovatsiooni vallas. Samas on aga Veevalaja fikseeritud märk ning suunatud ideede loomisele ja formuleerimisele – fikseeritud märkides kipub Pluuto olema jõulisem ja intensiivsem, hoides kangekaelselt kinni enda arvamusest, isegi kui sellel puudub tegelik tõendus. Sellega kaasneb aga oht erinevate kitsa silmaringiga inimeste demagoogiate suurenemiseks ning samuti diktaatorite ja türannide propaganda meelevalda sattumine. Kui leiad lohutust teiste arvamusest ja nende sõnade järgi käimisest, siis võid jääda propagandast pimestatuks. Pluuto Veevalajas esitab Sulle väljakutse. Parim ravim selle vastu on aga mõelda oma peaga ja oskus seada öeldavat kahtluse alla.
  • Sotsiaalsed suhted – Veevalaja on tegelikult sotsiaalne märk (kuigi paradoksaalselt samal ajal ka objektiivne, iseseisev ja isegi eraldunud), keskendudes pigem grupi kui individuaalsele heaolule. Seega võib oodata transformatsiooni ka inimeste omavahelises suhtluses või suhtlusvahendites.
  • Globaliseerumine – kuigi oleme olnud selles protsessis juba mõnda aega, siis on erinevatest asjaoludest sõltuvalt esinenud (ja esinemas) ka takistusi ning eesootavatel aastatel on vajalik saavutada parem globaalne ja ühisele eesmärgile suunatud koostöö.

Milliseid muutuseid võid oodata isiklikus plaanis, võid vaadata enda tähemärgi 2024. aasta prognoosist.

Mida Sina arvad?

error: Content is protected !!
et